Tuesday, January 24, 2017

Девојчето со кибритчињата и волшебното стапче


Автор Андреа Долевска
IV одд “OУ Кочо Рацинс. Ивањевци

Еден убав зимски ден едно девојче шеташе по расветлените и украсените улици.
Тоа со себе носеше кибритчиња. Сите ја знаеја како Девојчето со кибритчињата.

Кога ќе ја видеа да помине по улиците сите ја викаа кај нив да и ги купуваат кибритчињата. Знаеја дека е сиромашна и сакаа да и помагаат затоа што вредно работи.
Таа им даваше кибритчиња а тие а возврат и даваа се и сешто..Колачи, благи, месени работи..

Некој од нив и даваше и топла облека.

Шетајќи така низ улиците еден ден сретна една жена. Таа не беше обична жена, беше кралица на снегот и се викаше Снежна Кралица.
Кога го виде девојчето дека со себе има кибритчиња многу се израдува но немаше пари да си купи и се договорија за возврат да и даде волшебно стапче.

Со тоа стапче девојчето можеше да направи се што ќе посака.
Да има топла облека, разновидна храна и куќа како од соништата.

После тоа девочето своите кибритчиња повеќе не ги продаваше туку ги даваше на сиромашните луѓе заедно со многу други поребни подароци. Сите и се заблагодаруваа и сите го сакаа Девојчето со кибритчињата. Бидејќи беше многу скромна стапчето никогаш не ја изгуби својата моќ.


No comments:

Post a Comment