Tuesday, January 24, 2017

Математички предизвик за најубав Снешко


Автор Филип Велевски
IV одд “OУ Кочо Рацинс. Ивањевци

Еден убав снежен ден децата од селото Снежново решија да прават снешко.
Си облекоа топла облека,  шал, капа и топли нараквици и се договорија да се чекаат на снежната ливада прекриена со бел килим.
Додека одеа по патот си разговараа како да го направат снешкото за да биде многу интересен.
Филип имаше многу интересен план. Си го имаше запишано на ливче за да не заборави.
Сите го послушаа и почнаа да го прават снешкото на Филип.
 Најпрвин направија една снежна топка тешка 3кг.
Потоа направиле една топка од 2500g.
- Колку килограми е тоа?-се чудеше едно од децата.
Третата топка тежела 340g помалку од втората.
Колку теба да тежи оваа топка?- сите размислуваа за да биде точно.
Наместо нос му ставија морков тежок 20g и очи од капачиња по 8g
-Дали знаете за колку грама е полесен морковот од снежната глава на снешко?-праша Филип и сите започнаа да пресметуваат бидејќи сакаа математички предизвици.
Потоа му ставија тенџере како капа и тоа тежеше 700g. Сега снешкото стана многу интересен.
Облеката му ја украсија со 36:6 жолти петличиња и 49:7 црвени петлици.
Децата многу се израдуваа на снешкото и скокаа околу него. Во таа игра Филип на грешка го скрши носот на снешко на четири дела.
Два од деловите тежеле по 2,5 грама а останатите биле еднакви.
Колку тежел секој од нив?-сега сите се прашувале но никој не знаел точно. Можеме ние да им помогнеме.
За да не биде тажен Филип, Андреа сега на снешко му стави нов морков кој тежел 2 пати повеќе од претходниот нос.
Колку тежи новиот нос на снешко, дали ќе погодите?-праша Андра со смеење.
Кога го направија снешкото си заминаа во своите топли домови и се договорија секој да напише по една песна за снешко.
Само Филип напиша извинувачко писмо за скршениот нос.


No comments:

Post a Comment